Main menu:

Psykoterapeutti Mervi Laasanen
Käyntiosoite (ei postia):
Hämeentie 31
00500 Helsinki
Ajanvaraukset:
mervilaasanen(at)gmail.com
puh. 044 270 1852

Psykoterapia

Kelan korvaamaa kognitiivista psykoterapiaa. Hoitoa masennukseen, ahdistukseen, paniikkihäiriöön, bipolaariseen häiriöön, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, traumoihin, heikkoon itsetuntoon ym.

Hoidossa käytetään kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Kognitiiviseen psykoterapiaan kuuluu useita eri hoitomenetelmiä, joista valitaan sopivat asiakkaan pulmien mukaan. Hoidon perustana on asiakkaan ongelmien käsitteellistäminen ja tapaamisissa edetään kohti yhdessä määriteltyjä hoidon tavoitteita. Tutkimme vastaanotolla esim. asiakkaan ajatuksia, uskomuksia, tunteita, tunnelukkoja, selviytymiskeinoja, käytöstä ja niiden vaikutusta sekä ongelmien syitä, altistavia, laukaisevia, ylläpitäviä ja suojaavia tekijöitä tasavertaisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan itseymmärryksen lisäämiseksi, oireiden lieventämiseksi, muutoksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tapaamisten välillä tehtävät välitehtävät auttavat  siirtämään vastaanotolla käsiteltyjä asioita  arkeen.

Tutkimuksissa on todettu kognitiivisen psykoterapian tehokkuus mm. masennuksen, ahdistuksen, paniikkihäiriön ja muiden ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Kognitiivisessa psykoterapiassa terapeutin rooli on aktiivinen ja keskusteleva.

Tarvittaessa tehdään EMDR-terapiaa (eye-movement desensitization and reprocessing = silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi) joko psykoterapian osana tai erillisenä hoitona. Hoitoa käytetään erityisesti traumojen hoidossa. Hyviä tuloksia on saatu myös mm. paniikkihäiriön ja pelkojen hoidoista.

Vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä yksittäisille käynneille.  Kelan korvaamaan psykoterapiaan tarvitaan psykiatrin kirjoittama B-lausunto, joka lähetetään Kelalle (ks. lisätietoa kohdasta Psykoterapiaan hakeutuminen).

Ennen Kelan korvaaman psykoterapian aloittamista sovitaan tutustumiskäynti psykoterapeutin kanssa.

Ajanvaraus

mervilaasanen(at)gmail.com

puh. 044 270 1852